Tiếng Trung giao tiếp

October 13, 2016

Cách nói tạm biệt trong tiếng Trung

Trong bài học trước, mình đã giới thiệu tới các bạn cách nói xin chào trong tiếng Trung. Các bạn có thể xem lại tại đây: […]
October 10, 2016

Cách nói xin chào trong tiếng Trung

跟中国人打招呼 Chào hỏi là một trong những nghi thức xã giao cơ bản nhất trong bất kì ngôn ngữ nào trong đó có tiếng Trung. Việc […]